Nyheter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 31.05.2017

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 31.05.2017 så kan du lese disse ved å klikke her

Ny rammeplan for barnehagen

2017-04-26

Kunnskapsdepartementet har fastsett ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den nye rammeplanen skal gjelde fra 1. august 2017.

God Påske!

2017-04-07
påske

Alle elever, barn, foresatte og ansatte ved Sigdalskolene/de private barnehagene ønskes en riktig GOD PÅSKE!

Velkommen tilbake til skoledag onsdag 19. april.

Skoleskyss skoleåret 2017/2018

2017-03-10
skoleskyss_150x61

Jfr. opplæringsloven har elever i 2. til 10. klasse, som bor mer enn 4 km fra skolen, rett til skoleskyss. For elever i 1. klasse, er skyssgrensen 2 km.

Skolekretsens betydning for gratis skolegang:
Rett til gratis skyss gjelder til nærskole, med unntak av elever som får sin skolegang i annen skolekrets grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker.

Hovedregel for fri skoleskyss.:
All skolekjøring skal i hovedsak skje med buss. Dersom det settes inn drosje som erstatning for buss, vil drosjen bli betraktet på lik linje med buss.
Elever må som hovedregel selv ta seg frem til nærmeste holdeplass eller påstigningssted for buss eller drosje. Som veiledende akseptabel gangavstand regnes inntil:

1. klasse:                     1,0 km
2.-10. klasse:               2,0 km   

Målstrekningen er den korteste gangbare vei, dvs. gangavstand etter brøytet vei. ( inkl. gang-og sykkelstier og tilsvarende ganglenker.

For at retten til skyss skal være til stede, må transporten med buss/drosje utgjøre størstedelen av strekningen.

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 15.03.2017

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 15.03.2017 så kan du lese disse ved å klikke her

Søknadsfrist SFO skoleåret 2017/2018

2017-03-01

Trenger du SFO - plass neste skoleår?

Da må du søke innen fristen som er 01. april.

Søknadsskjemaet sendes skolen hvor eleven ønsker SFO plass.

Vinterferie i uke 9

2017-02-24
Vinterbilde i Appelsindalen_150x113

Sigdal skolekontor ønsker alle store og små en fin vinterferie og minner om at skolene starter opp igjen mandag 06.03.

 

Foreldreveiledningskurs

2017-02-08

Helsestasjon i Sigdal inviterer til foreldreveiledningskurs.

  • Hvordan kan jeg få et bedre forhold til barnet mitt?
  • Hva slags forelder ønsker jeg å være?
  • Hvordan gjøre mer av det som fungerer?
  • Er du opptatt av disse spørsmålene - så er dette et kurs for deg!

 

Foreldrehverdag.no: nytt tilbud til alle foreldre

2017-01-24

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk. 

 

Utvidet rett til barnehageplass

2017-01-20

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det fattet vedtak om at også barn født i november skal få rett til barnehageplass. Denne retten skal tre i kraft i 2017.

Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Utvidelsen av retten til barnehageplass forutsetter at Stortinget fatter et endelig vedtak om lovendring. Etter all sannsynlighet vil Stortinget fatte et slikt vedtak i løpet av våren 2017.

Har du barn som er født i november 2016 og ønsker barnehageplass, må du søke innen fristen 1. februar 2017.