Nyheter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sigdal 2017

2017-11-10

Tilstandsrapport 2017 med oppsummering for skoleåret 2016/2017 legges frem for Hovedutvalget for oppvekst den 15.11 og behandles i Kommunestyret den 14.12.2017. Tilstandsrapporten gir informasjon om læringsresultat og læringsmiljø i Sigdalsskolen i skoleåret 2016-2017.

 

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 15.11.2017

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 15.11.2017 så kan du lese disse ved å klikke her

Barne- og ungdomssamling i Prestfoss 11. og 12. november 2017

2017-10-30

Har du lyst til å lære litt mer om dans, kveding og spel?
Ja, da må du bli med på Barne- og ungdomssamlinga som arrangeres av Buskerud folkemusikklag og Folkemusikksenteret i Buskerud den 11. og 12. november 2017.

 

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 27.09.2017

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 27.09.2017 så kan du lese disse ved å klikke her

Ungdata-rapporter for Sigdal 2017

2017-09-14

Ungdata er en lokal ungdomsundersøkelse. Alle landets kommuner og fylkeskommuner kan delta. Ungdata gir et innblikk i hvordan det er å være ung i Norge

Skoleruta for 2018/2019

2017-09-02
skolestart_150x177

Forslaget til skolerute for 2018-2019 er behandlet i Fagutvalget- oppvekst og utdanning i Buskerud, og 30.08.2017 ble den vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst.
Skoleruta 2018-2019

skoleruta 2018-2019skoleruta 2018-2019

 

 

 

 

 

Innmelding av elever til grunnskolens 1. trinn

2017-09-01
skolesekk_150x180

Alle barn som fyller 6 år i 2018 er skolepliktige. Barn som skal begynne i 1. trinn høsten 2018 skal meldes inn til skolene innen 1. oktober 2017.
Meldeskjema fås på barneskolene og i barnehagene, eller kan lastes ned her.

Ved søknad om skolegang på naboskole eller i nabokommune, gjelder samme frist.
I tillegg til meldeskjema må egen søknad vedlegges.

Ønsker dere utsatt/fremskutt skolestart, klikk her for søknadsskjema .

 

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 30.08.2017

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 30.08.2017, så kan du lese disse ved å klikke her

Ny rammeplan for barnehagene

2017-08-09

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgåver. Den nye rammeplanen gjelder fra 1. august 2017.

Skolestart skoleåret 2017/2018

2017-08-08
skolestart2

Vi håper alle har hatt noen fine feriedager og ønsker velkommen til et nytt skoleår mandag 21. august