Nyheter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Foreldreveiledningskurs

2017-02-08

Helsestasjon i Sigdal inviterer til foreldreveiledningskurs.

  • Hvordan kan jeg få et bedre forhold til barnet mitt?
  • Hva slags forelder ønsker jeg å være?
  • Hvordan gjøre mer av det som fungerer?
  • Er du opptatt av disse spørsmålene - så er dette et kurs for deg!

 

Foreldrehverdag.no: nytt tilbud til alle foreldre

2017-01-24

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk. 

 

Utvidet rett til barnehageplass

2017-01-20

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det fattet vedtak om at også barn født i november skal få rett til barnehageplass. Denne retten skal tre i kraft i 2017.

Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Utvidelsen av retten til barnehageplass forutsetter at Stortinget fatter et endelig vedtak om lovendring. Etter all sannsynlighet vil Stortinget fatte et slikt vedtak i løpet av våren 2017.

Har du barn som er født i november 2016 og ønsker barnehageplass, må du søke innen fristen 1. februar 2017.

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 25.01.2017

2017-01-18

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 25.01.2017, så kan du lese disse ved å klikke her

Dagens sitat

2017-01-06

 Tenk POSITIVE tanker
      Si POSITIVE ord
Gjør POSITIVE handlinger
  og det POSITIVE gror.

 

Søknadsfrist barnehageåret 2017/2018

2017-01-01

Trenger du barnehageplass neste barnehageår.?

Da må du søke innen fristen som er 1. februar. Det må fylles ut ett søknadsskjema pr. barn, og søknaden sendes til den barnehagen som står som din første prioritet.

Klikk her for søknadsskjema og informasjon om skjemaet og hovedopptaket

Klikk her for mere info om barnehagene

 

Godt nyttår!

2016-12-30
Godt_nyttaar_2012_150x85

Et godt nytt år ønskes dere alle!

Sigdal skolekontor ønsker alle store og små velkommen tilbake til skole, SFO og barnehage etter en velfortjent juleferie, onsdag den 04. januar.

 

GOD JUL

2016-12-22
2000x2000God+jul1_150x160

Sigdal skolekontor ønsker alle elever, barn, foresatte og ansatte ved Sigdalskolene/de private barnehagene i kommunen en riktig GOD JUL!

Nye priser for SFO tilbud fra 01.01.2017.

2016-12-19
Penger

Prisene for SFO reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I kommunestyre desember 2016, ble nye satser for 2017 vedtatt.

 

 

Nye satser i Kulturskolen fra 01.01.2017.

2016-12-19
Penger[1]_149x151

Satsene for Kulturskolen reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I Kommunestyre den 15.12.2016 ble de nye satsene for Kulturskolen vedtatt.  

Den nye satsen for Kulturskolen er kr 1250,- pr. barn pr. semester. ( en økning i prisene med 2,5 % fra 2016)
Det gis fortsatt 25 % søskenmoderasjon