Nyheter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Overgangshefte barnehage-skole, "Med spent forventning"

2020-07-13

Overgangen fra barnehage til skole er en viktig milepæl i barns liv. Overgangsheftet er nå oppdatert, og har blitt vedtatt i kommunestyret 25.06.20.

Med spent forventning

God sommer

2020-06-24
sommersol_150x139

Skolekontoret takker store og små for samarbeidet skoleåret 2019/2020 og ønsker alle en riktig god sommer.
Skoleåret 2020/2021 starter opp mandag 17. august. 
klikk her for skolerute 2020/20201

 

  

Forslag til barnehageplan for 2020-2025 på høring

30.04.2020 vedtok Kommunestyret at forslag til ny barnehageplan for perioden 2020-2025 sendes på høring og offentlig ettersyn i perioden
5. mai - 20 juni jf. Plan og bygningsloven § 11-14.

I tråd med vedtaket legges Barnehageplanen for 2020-2025 ut på høring.

God Påske!

2020-04-02
påske

Alle elever, barn, foresatte og ansatte ved Sigdalskolene/de private barnehagene ønskes en riktig GOD PÅSKE!

Kriseledelsen i Sigdal har besluttet¨å opprettholde stenging av skoler/barnehager frem til og med 24.4. Ny vurdering om mulig forlengelse av vedtaket vil foreligge senest 20.04

Redusert foreldrebetaling

2020-04-01

Innfrir du retten til redusert foreldrebetaling og / eller 20 timer gratis kjernetid, så må du sende en søknad til oss innen 1. mai.

Les mer her om reglene. (Prøv gjerne regneeksemplet som beregner prisen for deg.) 

Skoleskyss skoleåret 2020/2021

2020-03-01
skoleskyss_150x61

Jfr. opplæringsloven har elever i 2. til 10. klasse, som bor mer enn 4 km fra skolen, rett til skoleskyss. For elever i 1. klasse, er skyssgrensen 2 km.

Skolekretsens betydning for gratis skolegang:
Rett til gratis skyss gjelder til nærskole, med unntak av elever som får sin skolegang i annen skolekrets grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker.

Hovedregel for fri skoleskyss.:
All skolekjøring skal i hovedsak skje med buss. Dersom det settes inn drosje som erstatning for buss, vil drosjen bli betraktet på lik linje med buss.
Elever har ikke krav på dør til dør transport, men må selv ta seg frem til nærmeste holdeplass eller påstigningssted for buss eller drosje.

Målstrekningen er den korteste gangbare vei, dvs. gangavstand etter brøytet vei. ( inkl. gang-og sykkelstier og tilsvarende ganglenker.

For at retten til skyss skal være til stede, må transporten med buss/drosje utgjøre størstedelen av strekningen.

Se retningslinjer

Leksehjelp skoleåret 2020/2021

2020-02-21

Tilbudet om 1 time med leksehjelp vil bli gitt fortløpende etter endt skoledag på tirsdager og torsdager for elever på 1. til 4. trinn.

 

Søknadsfrist SFO skoleåret 2020/2021

2020-02-21

Trenger du SFO - plass neste skoleår?

Da må du søke innen fristen som er 01. april.

Mere info finner du her.

Til deg som har et barn som skal begynne i 1. eller 2. klasse til høsten.

2020-01-14

Ønsker du /dere å benytte SFO eller leksehjelp, skoleåret 2020/2021?. Da må dere huske å søke innen 01.04.2020.
Vi minner om at e
levene i 1. og 2. klasse fortsatt skal gå på skolen 4 dager i uka, hvorav tirsdag er kort dag.
Informasjon om ordningene finner du her. På denne siden finner du også lenke til søknadsskjemaet. 

Ønsker dere leksehjelp, så er det bare å melde seg på ved å bruke dette skjemaet

Er det noe du/dere lurer på, så er det bare å ta kontakt med oss på skolekontoret eller rektor ved den enkelte skole