Nyheter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Foreldrebetaling i 2019

2018-12-06
Penger[1]_149x151

Maksprisen for en barnehageplass i  2019 er fastsatt til kr  2990,- ( for en fulltidsplass.)
Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private, og grensen blir fastsatt av Stortinget.

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 14.11.2018

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 14.11.2018, så kan du lese disse ved å klikke her

God høstferie!

2018-09-28
Tova, stien innover høsten 2008_150x112

Vi ønsker alle store og små en fin høstferie.

Elever og lærere har fri i uke 40, fra og med mandag 01.10. til og med fredag 05.10.

(Det er egne åpningtider i SFO på den enkelte skole.)  

 

 

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 26.09.2018

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 26.09.2018, så kan du lese disse ved å klikke her

Velkommen til foreldrekurs

2018-09-05

Er du opptatt av følgende spørsmål:

 • Hvordan kan jeg få et enda bedre forhold til barnet mitt?

 • Hvordan kan jeg være en trygg og god voksen med tydelig ledelse?

  Da er dette COS kurset noe for deg.  

Opplevelsesdag på Brannstasjonen

2018-09-01
vanja og eldar_150x180

Fredag 28. september, vil alle 6- åringene i Sigdal få mulighet til å bli med på en opplevelsesdag på brannstasjonen i Prestfoss, hvor de bla vil få ta del i følgende aktiviteter:

 • Slukke brann i kjele
  Spyle med brannslange
  Møte brannbamsen Bjørnis
  Se hva en brannmann må ha på seg
  Lære hva en feier gjør
  Se på brannbil

Nærmere informasjon om denne dagen vil bli gitt i barnehagene. For mer info om Brannvernuka: klikk her                                             

Innmelding av elever til grunnskolens 1. trinn

2018-08-31
skolesekk_150x180

Alle barn som fyller 6 år i 2019 er skolepliktige. Barn som skal begynne i 1. trinn høsten 2019 skal meldes inn til skolene innen 1. oktober 2018.
Ønsker dere utsatt/fremskutt skolestart må dere søke om dette innen samme frist. 

Skjemaene ligger digitalt på Sigdal kommunes hjemmeside   
Ønsker du papirutgave, vennligst ta kontakt med Sigdal kommune.

 

 

Skoleklare barn blir bedre ivaretatt

2018-08-09

Fra og med 1. august 2018 har skolene en ny lovfestet plikt til å samarbeide med barnehagene og SFO/ AKS om barnas overgang fra barnehage til skole. – En god overgang gir trygghet for både barn og foreldre. Det blir enklere for skolen å gi bedre oppfølging tidlig når de får mer kjennskap og kunnskap om sine nye elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Skolestart skoleåret 2018/2019

2018-08-08
skolestart2

Vi håper alle har hatt noen fine feriedager og ønsker velkommen til et nytt skoleår mandag 20. august.  

Rutetabell for skoleåret 2018-2019

2018-07-05
skoleskyss_150x61

Rutetabell for linje 105, skoleåret 2018-2019, foreligger nå fra Brakar AS. 
Rutetabellen gjelder fra 20.08.2018