Nyheter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Høring i forbindelse med skoledagsorganisering

2019-02-27

Her ligger høringsnotatet i forbindelse med skoledagsorganiseringen i Sigdal kommune.

Vedlagt følger også følgebrev.

Alle innspill sendes digitalt til Sigdal kommune og høringsfristen er satt til 18.03.2019.

En evt. endring i skoledagsorganiseringen fra skoleåret 2019/2020 vil resultere i endret SFO tilbud, noe som igjen vil kreve oppdatering av vedtektene for SFO. Det vil derfor i tilknytning til denne høringen også legges frem et forslag til revisjon av dagens SFO vedtekter.

Ny søknadsfrist for barnehageplass

2019-01-25

Vi forlenger fristen for å søke barnehageplass, barnehageåret 2019/2020 til 08.02.2019
Søknadsskjema finner du i skjemabanken.

 

 

Nye satser i Kulturskolen fra 01.01.2019.

2019-01-04
Penger[1]_149x151

Satsene for Kulturskolen reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I Kommunestyre den 13.12.2018 ble de nye satsene for Kulturskolen vedtatt.  

Den nye satsen for Kulturskolen er kr 1315,- pr. barn pr. semester.
Det gis fortsatt 25 % søskenmoderasjon

                                                                                                           

 
 

 

Nye priser for SFO tilbud fra 01.01.2019.

2019-01-04
Penger

Prisene for SFO reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I kommunestyre desember 2018, ble nye satser for 2019 vedtatt.

 

 

Søknadsfrist barnehageåret 2019/2020

2019-01-01

Trenger du barnehageplass neste barnehageår eller har du allerede en plass, men du ønsker å endre denne?

Da må du søke innen fristen som er 1. februar.

 

 

Foreldrebetaling i 2019

2018-12-06
Penger[1]_149x151

Maksprisen for en barnehageplass i  2019 er fastsatt til kr  2990,- ( for en fulltidsplass.)
Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private, og grensen blir fastsatt av Stortinget.

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 14.11.2018

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 14.11.2018, så kan du lese disse ved å klikke her

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 26.09.2018

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 26.09.2018, så kan du lese disse ved å klikke her

Velkommen til foreldrekurs

2018-09-05

Er du opptatt av følgende spørsmål:

  • Hvordan kan jeg få et enda bedre forhold til barnet mitt?

  • Hvordan kan jeg være en trygg og god voksen med tydelig ledelse?

    Da er dette COS kurset noe for deg.  

Skoleklare barn blir bedre ivaretatt

2018-08-09

Fra og med 1. august 2018 har skolene en ny lovfestet plikt til å samarbeide med barnehagene og SFO/ AKS om barnas overgang fra barnehage til skole. – En god overgang gir trygghet for både barn og foreldre. Det blir enklere for skolen å gi bedre oppfølging tidlig når de får mer kjennskap og kunnskap om sine nye elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.