www.opplaeringisigdal.no

Nye priser for SFO tilbud fra 01.01.2020.

Penger

Prisene for SFO reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I kommunestyre desember 2019, ble nye satser for 2020 vedtatt.

 

 

De nye prisene er som følger fra 1. januar 2019:

Halvtidstilbud

1 660 kr pr. mnd

Heltidstilbud

2 875 kr pr. mnd

Kjøp av enkeltdager

 290 kr pr. dag

Kjøp av tilbud etter kort skoledag på tirsdager

  225 kr  pr. dag

Kjøp av SFO tilbud før skolestart om morgenen            

  115 kr  pr.dag

Kjøp av SFO tilbud etter skoleslutt

  175 kr  pr. dag

Gebyr ved for sen henting, pr. påbegynt time

  290 kr pr. påbegynt time  

Pris for kost

  55 kr pr. mnd

Prisene er justert med kommunal deflator og opp/ned til nærmeste hele 5 og 10 krone

Det gis 25% søskenmoderasjon fra barn nr. 2

2019-12-19 Berit Kathrine Jokerud