Nye satser i Kulturskolen fra 01.01.2020. - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Nye satser i Kulturskolen fra 01.01.2020.

Penger[1]_149x151

Satsene for Kulturskolen reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I Kommunestyre den 12.12.2019 ble de nye satsene for Kulturskolen vedtatt.  

Den nye satsen for Kulturskolen er 1 480,- kroner pr. barn pr. semester.
Det gis fortsatt 25 % søskenmoderasjon