Søknadsfrist SFO skoleåret 2019/2020 - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Søknadsfrist SFO skoleåret 2019/2020

Trenger du SFO - plass neste skoleår?

Da må du søke innen fristen som er 01. april.

Søknadsskjemaet ligger nå digitalt.

I og med at det er litt uklart hvordan skoledagsorganiseringen blir til høsten, har vi forståelse for at det kan være vanskelig å vite hvilket behov man har/vil få.
Det er derfor fullt mulig å søke dager og deretter trekke dager/tider etter at politikerne har vedtatt hvordan ordningen blir fra høsten av.