Barnehagene i Sigdal - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Barnehagene i Sigdal

I Sigdal kan vi bla by på meget trygge og gode bo- og oppvekstvilkår og full barnehagedekning.
Sigdal kommune tilbyr totalt 190 barnehageplasser fordelt på 4 barnehager. Barnehagene er foreldredrevet, og de leier barnehagebygga av Sigdal kommune
Klikk her for informasjon om barnehagene. eller besøk barnehagenes nettside.


Nyttig informasjon for deg som ønsker barnehageplass

Sigdal kommune og de private barnehagene samarbeider om opptak. Dette innebærer bruk av felles søknadsskjema og samordning av søkerlister.
Det er ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1. februar. Suppleringsopptak foretas, dersom det er ledige plasser.
Rett til barnehageplass
Orientering om søknadsskjemaet og hovedopptaket. 
Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling: Informasjon om ordningen med reduksjon og fritak.. Frist for å søke er 1. mai.
Vedtekter
Klageadgang ved opptak
Ofte stilte spørsmål om barnehager
Kontantstøtteordningen

Godkjenning av barnehage med veileder
Godkjenning etter miljørettet helsevern
Forskrift etter miljørettet helsevern med veileder til forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om familiebarnehage
Etablere barnehage.no

Skal du være dagmamma og ha tre eller flere barn samtidig, og du tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer for hvert barn, må du ha godkjenning fra kommunen.