Viktige dokumenter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Viktige dokumenter

I denne artikkelen finner du en oversikt over viktige kommunale dokumenter for oppvekstsektoren.

Kvalitetssystem

Kvalitetssystem for Sigdal kommune
Den gode skole
Den gode dagen på SFO
Samarbeid hjem- skole: hva kjennetegner et godt samarbeid?
 

Kommunens tilsynsrapporter

Tilsynsrapport barnehage 2011
Tilsynsrapport barnehageåret 2013/2014
Tilsynsrapporter den enkelte barnehage, barnehageåret 2015/2016:
Båsheim

Eggedal
Enger
Nerstad
Prestfoss
 

Fylkesmannens tilsyn med Sigdal kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport barnehage 2013