Nyheter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Foreldrebetaling fra august 2019

2019-07-01
Penger[1]_149x151

Maksprisen for en barnehageplass fra august 2019 er fastsatt til 3040,- kroner  for en fulltidsplass.)
Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private, og grensen blir fastsatt av Stortinget.

God sommer

2019-06-25
sommersol_150x139

Skolekontoret takker store og små for samarbeidet skoleåret 2018/2019 og ønsker alle en riktig god sommer.
Skoleåret 2019/2020 starter opp mandag 19. august. 
klikk her for skolerute 2019/2020

 

  

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 22.05.2019

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 22.05.2019, så kan du lese disse ved å klikke her

Skoledagsorganisering

2019-04-11

Saken om skoledagsorgansiering ble på nytt lagt frem til politisk behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur mandag 08.04.2019.
I samme møte, ble det lagt frem en sak om endring av SFO vedtekter.

Klikk her for å lese møteprotokollen

Redusert foreldrebetaling

2019-04-11

Innfrir du retten til redusert foreldrebetaling og / eller 20 timer gratis kjernetid, så må du sende en søknad til oss innen 1. mai.

Les mer her om reglene. (Prøv gjerne regneeksemplet som beregner prisen for deg.) 

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 08.04.2019

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 08.04.2019, så kan du lese disse ved å klikke her

Voksnes rett til grunnskoleopplæring

2019-04-01

Sigdal kommune minner at om søknadsfrist for opplæring for voksne som har behov for å holde ved lag grunnleggende dugleik er 1.mai. 

 Klikk her for søknadsskjema

Søknadsfrist SFO skoleåret 2019/2020

2019-03-25

Trenger du SFO - plass neste skoleår?

Da må du søke innen fristen som er 01. april.

Søknadsskjemaet ligger nå digitalt.

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 13.03.2019

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 13.03.2019, så kan du lese disse ved å klikke her

Skoleskyss skoleåret 2019/2020

2019-03-01
skoleskyss_150x61

Jfr. opplæringsloven har elever i 2. til 10. klasse, som bor mer enn 4 km fra skolen, rett til skoleskyss. For elever i 1. klasse, er skyssgrensen 2 km.

Skolekretsens betydning for gratis skolegang:
Rett til gratis skyss gjelder til nærskole, med unntak av elever som får sin skolegang i annen skolekrets grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker.

Hovedregel for fri skoleskyss.:
All skolekjøring skal i hovedsak skje med buss. Dersom det settes inn drosje som erstatning for buss, vil drosjen bli betraktet på lik linje med buss.
Elever har ikke krav på dør til dør transport, men må selv ta seg frem til nærmeste holdeplass eller påstigningssted for buss eller drosje.

Målstrekningen er den korteste gangbare vei, dvs. gangavstand etter brøytet vei. ( inkl. gang-og sykkelstier og tilsvarende ganglenker.

For at retten til skyss skal være til stede, må transporten med buss/drosje utgjøre størstedelen av strekningen.

Se retningslinjer