Nyheter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 13.03.2019

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 13.03.2019, så kan du lese disse ved å klikke her

Skoleskyss skoleåret 2019/2020

2019-03-01
skoleskyss_150x61

Jfr. opplæringsloven har elever i 2. til 10. klasse, som bor mer enn 4 km fra skolen, rett til skoleskyss. For elever i 1. klasse, er skyssgrensen 2 km.

Skolekretsens betydning for gratis skolegang:
Rett til gratis skyss gjelder til nærskole, med unntak av elever som får sin skolegang i annen skolekrets grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker.

Hovedregel for fri skoleskyss.:
All skolekjøring skal i hovedsak skje med buss. Dersom det settes inn drosje som erstatning for buss, vil drosjen bli betraktet på lik linje med buss.
Elever må som hovedregel selv ta seg frem til nærmeste holdeplass eller påstigningssted for buss eller drosje. Som veiledende akseptabel gangavstand regnes inntil:

1. klasse:                     1,0 km
2.-10. klasse:               2,0 km   

Målstrekningen er den korteste gangbare vei, dvs. gangavstand etter brøytet vei. ( inkl. gang-og sykkelstier og tilsvarende ganglenker.

For at retten til skyss skal være til stede, må transporten med buss/drosje utgjøre størstedelen av strekningen.

Se retningslinjer

Høring i forbindelse med skoledagsorganisering

2019-02-27

Her ligger høringsnotatet i forbindelse med skoledagsorganiseringen i Sigdal kommune.

Vedlagt følger også følgebrev.

Alle innspill sendes digitalt til Sigdal kommune og høringsfristen er satt til 18.03.2019.

En evt. endring i skoledagsorganiseringen fra skoleåret 2019/2020 vil resultere i endret SFO tilbud, noe som igjen vil kreve oppdatering av vedtektene for SFO. Det vil derfor i tilknytning til denne høringen også legges frem et forslag til revisjon av dagens SFO vedtekter.

Vinterferie i uke 9

2019-02-22
Vinterbilde i Appelsindalen_150x113

Sigdal skolekontor ønsker alle store og små en fin vinterferie og minner om at skolene starter opp igjen mandag 04.03.

 

Ny søknadsfrist for barnehageplass

2019-01-25

Vi forlenger fristen for å søke barnehageplass, barnehageåret 2019/2020 til 08.02.2019
Søknadsskjema finner du i skjemabanken.

 

 

Nye priser for SFO tilbud fra 01.01.2019.

2019-01-04
Penger

Prisene for SFO reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I kommunestyre desember 2018, ble nye satser for 2019 vedtatt.

 

 

Nye satser i Kulturskolen fra 01.01.2019.

2019-01-04
Penger[1]_149x151

Satsene for Kulturskolen reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I Kommunestyre den 13.12.2018 ble de nye satsene for Kulturskolen vedtatt.  

Den nye satsen for Kulturskolen er kr 1315,- pr. barn pr. semester.
Det gis fortsatt 25 % søskenmoderasjon

                                                                                                           

 
 

 

Søknadsfrist barnehageåret 2019/2020

2019-01-01

Trenger du barnehageplass neste barnehageår eller har du allerede en plass, men du ønsker å endre denne?

Da må du søke innen fristen som er 1. februar.

 

 

Godt nyttår!

2018-12-30
Godt_nyttaar_2012_150x85

Et godt nytt år ønskes dere alle!

Sigdal skolekontor ønsker alle store og små velkommen tilbake til skole, SFO og barnehage etter en velfortjent juleferie, torsdag den 03. januar.

 

GOD JUL

2018-12-21
2000x2000God+jul1_150x160

Sigdal skolekontor ønsker alle elever, barn, foresatte og ansatte ved Sigdalskolene/de private barnehagene i kommunen en riktig GOD JUL!