Kommunalt FAU - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Kommunalt FAU

Høsten 2006 ble det opprettet et kommunalt foreldreutvalg for skolene i Sigdal. Utvalget består av leder og nestleder for foreldreutvalget ved barneskolene på Nerstad, Eggedal og Prestfoss og på Sigdal ungdomsskole. Skolesjef er sekretær for utvalget. Foreldreutvalget har møter i forkant av hvert hovedutvalg for oppvekst og kultur.Klikk her for møteplan

Her er vi som sitter i Kommunalt FAU

Kommunalt foreldreutvalg skoleåret 2018/2019

Samarbeid skole - hjem

Foreldreutvalget for grunnskole: FUG
Samarbeid skole-hjem : Sigdal kommunes samarbeidsbrosjyre

Referat fra møter 2019/2020

Møtereferat 26.08.2019

Møtereferat skoleåret 2012 og 2013

Referat fra møter skoleåret 2012/2013
Møtereferat 19.02.2013
Møtereferat 05.11.2012
Møtereferat 24.09.2012
Møtereferat 30.08.2012

Tidligere møter:
Møtereferat 07.05.2012
Møtereferat 13.02 2012