Grunnskole - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Grunnskole

Skolene i Sigdal

Sigdal kommune har tre barneskoler med sfo-tilbud og en ungdomsskole. Alle skolene i Sigdal har nå gjennomgått en stor renoveringsprosess de siste årene og fremstår nå med gode, fleksible læringsarealer hvor to-tre trinn deler "base" bestående av fellesrom, klasserom, grupperom og garderober.

Den gode skole i Sigdal

Utviklingsmål for skolene 2017-2021 "Den gode skole " er vedtatt av kommunestyret 27.04.2017. Målene danner sammen med en resultatvurdering av skolens arbeid, et grunnlag for skolenes årlige utviklingsplaner.

Greit å vite for deg som er elev eller foreldre

For info om rettigheter, klageadgang

Lokale læreplaner/forskrifter for grunnskolen

Skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Her kan du lese mer om dette.