Grunnskole - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Grunnskole

Skolene i Sigdal

Sigdal kommune har tre barneskoler med sfo-tilbud og en ungdomsskole. Alle skolene i Sigdal har nå gjennomgått en stor renoveringsprosess de siste årene og fremstår nå med gode, fleksible læringsarealer hvor to-tre trinn deler "base" bestående av fellesrom, klasserom, grupperom og garderober.

Den gode skole i Sigdal

Utviklingsmål for skolene 2017-2021 "Den gode skole " er vedtatt av kommunestyret 27.04.2017. Målene danner sammen med en resultatvurdering av skolens arbeid, et grunnlag for skolenes årlige utviklingsplaner.

Greit å vite for deg som er elev eller foreldre

For info om rettigheter, klageadgang

Skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Her kan du lese mer om dette.