Innmelding av elever til grunnskolens 1. trinn - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Innmelding av elever til grunnskolens 1. trinn

Tegninger av to barn med skolesekk

Alle barn som fyller 6 år i 2021 er skolepliktige, og barn som skal begynne i 1. trinn høsten 2021 skal meldes inn til skolene innen 1. oktober 2020

Skjemaene ligger digitalt på Sigdal kommunes hjemmeside