Innmelding av elever til grunnskolens 1. trinn - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Innmelding av elever til grunnskolens 1. trinn

Tegninger av to barn med skolesekk

Alle barn som fyller 6 år i 2020 er skolepliktige, og barn som skal begynne i 1. trinn høsten 2020 skal meldes inn til skolene innen 1. oktober 2019.
Ønsker dere utsatt/fremskutt skolestart må dere søke om dette innen samme frist. 

Skjemaene ligger digitalt på Sigdal kommunes hjemmeside   
Ønsker du heller papirutgave, vennligst ta kontakt med Sigdal kommune.