Når skal barnet / eleven være hjemme fra barnehage / skole? - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Når skal barnet / eleven være hjemme fra barnehage / skole?

Smittespredningen av koronavirus i Norge er for tiden på et økende nivå, og dugnaden er ikke over. Det skal lite til før det oppstår lokale utbrudd. 

Skolene og barnehagene i bygda jobber godt for å hindre smittespredning. Det blir foretatt jevnlig smittevernvask av områdene der barna oppholder seg mens de er i bruk. Alle de ansatte i barnehagene og skolene har fått opplæring i smittevern, slik at dette kan ivaretas best mulig. 

Det er ikke alltid så lett å skille mellom vanlig forkjølelse og koronavirus.

Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema som kan gjøre det enklere for foreldre å vurdere hva de bør gjøre i hvilke situasjoner. 

 

 

Flytskjema fra Folkehelseinstituttet - når skal barn/unge være hjemme?