Ny søknadsfrist for barnehageplass - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Ny søknadsfrist for barnehageplass

Vi forlenger fristen for å søke barnehageplass, barnehageåret 2019/2020 til 08.02.2019
Søknadsskjema finner du i skjemabanken.

 

 

Barn som allerede har plass, trenger ikke søke på nytt.

Vi gjør oppmerksom på om søknader om endring av plass eller barnehage internt i kommunen blir behandlet før nye søkere tilbys plass.
Det må fylles ut ett søknadsskjema pr. barn.

Klikk her for søknadsskjema og informasjon om skjemaet og hovedopptaket
Klikk her for endringssskjema
Klikk her for mere info om barnehagene