Nye priser for SFO tilbud fra 01.01.2019. - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Nye priser for SFO tilbud fra 01.01.2019.

Penger

Prisene for SFO reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I kommunestyre desember 2018, ble nye satser for 2019 vedtatt.

 

 

De nye prisene er som følger fra 1. januar 2019:

Halvtidstilbud

kr 1 610,-

Heltidstilbud

kr 2 780,-

Kjøp av enkeltdager

kr   280,-

Kjøp av tilbud etter kort skoledag på tirsdager

kr   220,-

Kjøp av SFO tilbud før skolestart om morgenen            

kr   110,-

Kjøp av SFO tilbud etter skoleslutt

kr   170,-

Gebyr ved for sen henting, pr. påbegynt time

kr   280,-

Pris for kost

kr     52,-

(Prisene er justert opp/ned til nærmeste hele 5 og 10 krone, med unntak av kostpenger.)

Det gis 25% søskenmoderasjon fra barn nr. 2