Nye satser i Kulturskolen fra 01.01.2019. - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Nye satser i Kulturskolen fra 01.01.2019.

Penger[1]_149x151

Satsene for Kulturskolen reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I Kommunestyre den 13.12.2018 ble de nye satsene for Kulturskolen vedtatt.  

Den nye satsen for Kulturskolen er kr 1315,- pr. barn pr. semester.
Det gis fortsatt 25 % søskenmoderasjon