Overgangshefte barnehage-skole,

Overgangshefte barnehage-skole, "Med spent forventning"

Overgangen fra barnehage til skole er en viktig milepæl i barns liv. Overgangsheftet er nå oppdatert, og har blitt vedtatt i kommunestyret 25.06.20.

Med spent forventning