SFO i august - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

SFO i august

SFO  tilbudet i august vil varierer fra skole til skole. Gå derfor inn på den enkeltes skoles hjemmeside for informasjon.
Eggedal skole, Prestfoss skole og Nerstad skole
SFO vil være stengt 14. og 15. august på grunn av planleggingdager.