Skoledagsorganisering - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Skoledagsorganisering

Saken om skoledagsorgansiering ble på nytt lagt frem til politisk behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur mandag 08.04.2019.
I samme møte, ble det lagt frem en sak om endring av SFO vedtekter.

Klikk her for å lese møteprotokollen