Søknadsfrist barnehageåret 2019/2020 - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Søknadsfrist barnehageåret 2019/2020

Trenger du barnehageplass neste barnehageår eller har du allerede en plass, men du ønsker å endre denne?

Da må du søke innen fristen som er 1. februar.

 

 

Barn som allerede har plass, trenger ikke søke på nytt.

Vi gjør oppmerksom på om søknader om endring av plass eller barnehage internt i kommunen blir behandlet før nye søkere tilbys plass.
Det må fylles ut ett søknadsskjema pr. barn.

Klikk her for søknadsskjema og informasjon om skjemaet og hovedopptaket
Klikk her for endringssskjema
Klikk her for mere info om barnehagene